BPH I72R-12

Model: BPH I72R-12
SKU: 10135054

Obudowa akumulatora dla modeli VFI 2000-3000 ICR IoT