BPH I36R-6

Model: BPH I36R-6
SKU: 10135053

Obudowa akumulatora dla modeli VFI 1000-1500 ICR IoT