BPH I72T-12

Model: BPH I72T-12
SKU: 10135052

Obudowa zestawu akumulatorów dla modeli VFI 2000-3000 ICT IoT