VFI 6000 AT

Modell: VFI 6000 AT
SKU: 10122248

  • Online UPS med effektfaktor 0,9 for å beskytte kritisk utstyr
  • Batterikontakt for EBM
  • Konfigurerbar lader 1A / 2A / 4A for ekstra EBM-enheter
  • Kompatibel med vekselstrømsgenerator
  • EPO Funksjon (nødavstengning), eller
  • ROO Funksjon (fjernstyrt av/på)
  • Innebygd Omkoblingsbryter for vedlikehold (MBS)

 

PowerWalker VFI AT er en nettbasert UPS-serie med dobbel konverteringsteknologi, designet for kommersielle for kommersielle applikasjoner for å beskytte virksomhetskritisk utstyr. Det brede inngangsspennings- og frekvensområdet muliggjør drift i ustabile nettverk. Den har tilkoblingsmuligheter for eksterne batterier, generator, EPO (Emergency Power Off) og ROO (Remote On/Off). Til tross for den profesjonelle bruken er VFI AT-serien svært effektiv (92 %) og enkel å betjene.

Flere valgfrie tilbehørsdeler, som eksterne batteripakker og kommunikasjonskort, utvider UPS-enhetens funksjonalitet og muliggjør lange backup-tider.

VA: 6000
Utgangstype: Ter min al