VFI 6000 CRM LCD

Модел: VFI 6000 CRM LCD
SKU: 10122003

  • Изчерпателният дисплей позволява лесно наблюдение и достъп до състоянието на UPS
  • Регулиране на тока на зареждане чрез LCD дисплея или софтуера
  • Широк диапазон на входното напрежение за всички среди и поддръжка на генератор за променлив ток
  • Батерии, вградени във външния модул
  • Таймер за разреждане

Тази позиция е изведена от употреба. Все още можете да намерите кратко описание в листа с данни и ръководството.

С истински онлайн UPS двойно преобразуване серията PowerWalker VFI CRM LCD и нейната версия с дълъг пробег VFI CRS LCD осигуряват мощна и цялостна защита на вашите чувствителни устройства. Той може да приема широко входно напрежение за работа в тежки условия. Той предлага пълна защита за критични устройства, като например чувствителни сървъри, мрежови/телефонни комуникационни системи, както и за промишлени приложения.Благодарение на тънкия си дизайн той изисква само 2U или 3U (в случай на устройство 10kVA) от ценното пространство на вашата стелажна система. UPS може да се инсталира в 19-инчови шкафове или да се използва като кула.