VFI 10000 C LCD

Модел: VFI 10000 C LCD
SKU: 10120149

Тази позиция е изведена от употреба. Все още можете да намерите кратко описание в листа с данни и ръководството.